Skip to content
Automatic translation: Polish Polish English English German German French French Russian Russian Italian Italian
banner 1200x444 2

Jaki jest problem z art. 60 §3 K.K.?

Rzymska paremia głosi, że lepiej pozostawić bezkarnym występek złoczyńcy, niż skazać niewinnego. Niestety historie takie jak Piotra Staruchowicza, Macieja Dobrowolskiego, czy Tomasza Komendy, a także setek innych, niewinnie skazanych lub bezpodstawnie tymczasowo aresztowanych pokazują, że w realiach polskiego wymiaru sprawiedliwości to złoczyńcy doprowadzają do skazania winnego.

Tak działa wypaczona w praktyce instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary, na podstawie art. 60 §3 kodeksu karnego, czyli tzw. „Małego świadka koronnego” lub „Sześćdziesiątki”. Praktyka jej stosowania wielokrotnie doprowadzała do sytuacji, w której osoba niewinna zostawała skazana wyłącznie na podstawie pomówień przestępcy liczącego na złagodzenie kary, a przy braku innych dowodów.

Jednocześnie osoba pomawiana ma ograniczone prawo do obrony, gdyż mały świadek koronny nie jest świadkiem I bezkarnie może kłamać, nie musi odpowiadać na pytania, także pytania obrońcy osoby, którą pomawia, a często jego wyjaśnienia pozostają jedynym dowodem, doprowadzającym do skazania lub wielomiesięcznego tymczasowego aresztowania. Jak pokazują przykłady Piotra Staruchowicza i Macieja Dobrowolskiego są to przypadki niesłuszne i niesprawiedliwe. W przeciwieństwie do klasycznej instytucji świadka innego, pomawiającym korzystającym z "dobrodziejstwa" art. 60 §3 K.K. może być także sprawca zbrodni zabójstwa lub osoba kierująca lub tworząca grupę przestępcza, wiec często jest to instytucja głęboko niemoralna. Świadek koronny ma obowiązek ujawnienia i wydania majątku pochodzącego z popełniania przestępstw. Po zakończeniu postępowania może korzystać z pochodzących z przestępstwa pieniędzy. Tymczasem osoby bezpodstawnie pomawianie trafiają za kratki, a ich życiorysy są łamane…

Co możemy z nim zrobić?

Celem inicjatywy PrzeciwBezprawiu.pl jest zmiana patologicznej praktyki opierana aktów oskarżenia, a w konsekwencji wyroków wyłącznie na pomówieniach skruszonych przestępców. Celem inicjatywy nie jest likwidacja nadzwyczajnego złagodzenia kary na podstawie art. 60 §3 K.|K. Złamanie solidarności grup przestępczych było, jest i powinno pozostać jednym z ważnych narzędzi walki ze zorganizowaną przestępczością, prawo należy jednak tak zmodyfikować, by zminimalizować ryzyko niesprawiedliwości i skazania osoby niewinnej. Każda taka sytuacja jest bowiem porażką wymiaru sprawiedliwości.

Po pierwsze należy wprowadzić zasadę, że z dobrodziejstwa art. 60 §3 będzie można skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy pomówienia poparte będę także innymi dowodami. Innymi dowodami nie powinny tez być wyłącznie wyjaśnienia lub zeznania innej osoby korzystającej z art. 60 §3. Sąd nie powinien być zobligowany do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia, lecz powinna być to decyzja zależna od uznania sądu. Umożliwiłoby to nie stosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary w moralnie wątpliwych przypadkach.

Drugim ważnym elementem poprawy prawa powinno być takie ukształtowane przepisów, by zachęcać organy ścigana do stosowania raczej instytucji klasycznego świadka koronnego, który ma obowiązek zeznawania prawdy, musi odpowiadać na pytania i oddać pochodzący z przestępstw majątek, niż kontrowersyjnej sześćdziesiątki. W tym celu należy zwiększyć możliwości koncesji dla klasycznego świadka koronnego i umożliwienie także nadzwyczajnego złagodzenia kary, a także rozszerzyć możliwość korzystania z zeznań świadka koronnego także w przypadku przestępstw popełnionych wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, a nie tylko w zorganizowanej grupie przestępczej. Zaproponowane przez inicjatywę rozwiązania nadal pozwolą na skuteczne ścigane przestępców, jednocześnie ograniczając ryzyko skazania niewinnego na podstawie wyłącznie kłamliwych pomówień.

Wyraź wsparcie na Facebook:

Wejdź na fanpage na Facebook https://www.facebook.com/Przeciw-Bezprawiu-109384883815454, polub tę stronę i ją udostępnij swoim znajomym. Napisz do nas za jej pośrednictwem.

Napisz e-mail:

Jeżeli zgadzasz się z tą inicjatywą ustawodawczą i/lub masz pomysł lub potrzebę przekazania nam informacji mających na celu zmienić przepisy napisz e-mail na info@przeciwbezprawiu.pl.