Skip to content
Automatic translation: Polish Polish English English German German French French Russian Russian Italian Italian

Inicjatywa ustawodawcza

Nie godząc się na krzywdy ludzkie wyrządzane przez fałszywych świadków grupa osób postanawia zaproponować Inicjatywę Ustawodawczą Obywateli.

Pozostając w zgodzie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej – Artykuł 118 ustęp 2 mamy prawo proponować zmiany prawa obowiązującego.

Jako ciało całkowicie demokratyczne działające świadomie i bez przymusu do Inicjatywy zapraszamy wszystkich ludzi niezależnie od wyznania, poglądów politycznych czy wykonywanych zawodów.

My, Obywatele proponujący Inicjatywę dostrzegamy oczywisty problem powodujący nieszczęście ludzkie a związany z instytucją Małego Świadka Koronnego. Osoby przyjmujące ten status bardzo często pomawiają o wyimaginowane przestępstwa. Ich zeznania nie podparte żadnymi dowodami są powodem aresztowań a także są powodami wieloletnich wyroków więzienia. Beż żadnych innych prawdopodobnych dowodów, poszlak czy pracy operacyjnej służb pomówiony zostaje uznany za winnego.

Przepisy które określa ustawa w sprawie Inicjatywy Ustawodawczej Obywateli pozwalają na próbę zmiany obowiązującego prawa. To procedury które trzeba wypełnić.

Zostanie powołany Komitet Inicjatywy Ustawodawczej – minimum 15 obywateli polskich, którzy mają prawo wybierania do Sejmu. Pierwsze 1000 zebranych podpisów pozwala poinformować Marszałka Sejmu o powstaniu komitetu. Do zawiadomienia Marszałka załączony zostanie proponowany projekt zmian w prawie. Gdy procedury zostaną wypełnione, stworzone zmiany w prawie zaakceptowane przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej dotyczącej zmian Art. 60 zostanie uruchomiona operacja zbierania 100.000 podpisów poparcia. Karta – wzór do zbierania podpisów zostanie umieszczona na stronie https://przeciwbezprawiu.pl, a komitet i osoby wchodzące w jego skład przeprowadzą szeroką kampanię informacyjną na temat inicjatywy i akcji zbierania podpisów poparcia.

100.000 potwierdzonych podpisów poparcia to minimum. Szerokie zainteresowanie różnych środowisk powinno skutkować zebraniem znacznie większej ilości podpisów. Celem powinien być milion. To już w Polsce się udało wiele razy.

Wyraź wsparcie na Facebook:

Wejdź na fanpage na Facebook https://www.facebook.com/Przeciw-Bezprawiu-109384883815454, polub tę stronę i ją udostępnij swoim znajomym. Napisz do nas za jej pośrednictwem.

Napisz e-mail:

Jeżeli zgadzasz się z tą inicjatywą ustawodawczą i/lub masz pomysł lub potrzebę przekazania nam informacji mających na celu zmienić przepisy napisz e-mail na info@przeciwbezprawiu.pl.